top of page

Kunst i barnehagen

 

Følgende utstillinger passer for barnehager. Utstillingene dekker flere av rammeplanens mål, og kan brukes i formidlingen av kunst og kultur, kommunikasjon og språk, natur og miljø.

 

Klikk på en koffert for å se hver enkelt utstilling.

 

IMG_7628.jpg

Både rammeplanen, barnehageloven og FNs barnekonvensjon sier at barn skal få delta i og oppleve kunst og kultur. Kunsten beriker barnas fantasi og gir dem opplevelser og overraskelser.  Det blir rapportert at barnehagene i gjennomsnitt jobber kun 18% innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet. (TFoU rapporten 2019). I følge forskningen "Blikk for barn"(2012-2018), går 47% av barnehagene aldri eller bare en gang i året på museum.

 

Fra Rammeplanen 2020:

Kunst, kultur og kreativitet

 

'Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk'.

bottom of page