KUNST I SKOLEN
 
Kunst i Skolen er en ideell medlemsorganisasjon som i over 70 år har arbeidet for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i opplæringen. Organisasjonen er landsdekkende og støttet av Kunnskapsdepartementet.
 
Vi ønsker å gi barn og ungdom opplevelser som bidrar til å utvikle kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen barn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og original kunst. Kunst i Skolen produserer også utstillinger og bildeserier med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design, som er tilgjengelige i en digital ressursbank. Dette er materiell som kan brukes i undervisning og opplæring. I tillegg arrangerer Kunst i Skolen lærerkurs og utstillinger i Galleri Seilet, og bistår skoler i forbindelse med kunstinnkjøp.

 

 
SEILET
 

Kunst i Skolen holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen,

sammen med medlems- og interesseorganisasjoner som arbeider for å styrke kunst- og kulturfagene i skolen. Organisasjonene på SEILET representerer fagene dans, drama, mediefag, musikk, kunst, design og håndverksfag og arbeider for å øke oppmerksomheten rundt og å styrke disse fagenes rolle i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Last ned pdf-brosyre om Seilet her

 

www.seilet.org

Kunst i Skolen er en del av

SEF - Samarbeidsforum for estetiske fag
 

COPYRIGHT/OPPHAVSRETT

Kunstverkene på dette nettstedet og i alle lærerveiledninger er klarert med BONO.

 

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page