Samarbeids-

partnere

 

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen har støttet samarbeidsprosjektet 'Med naturen i sikte' i 2019 og 2020.

Færder kulturverksted

Kunst i Skolen har samarbeidet med Janne Lepperød på Færder Kulturverksted om utvikling og formidling av vandreutstillingen "Hvis biene forsvinner...". Høsten 2019 fortsatte vi samarbeidet med formidling av vandreutstillingen "Følelsesbiblioteket", som en del av programmet til Den kulturelle skolesekken i Sandfjord kommune.

 

I 2020 ser vi frem til flere spennende prosjekter med Janne. Vi samarbeider om et lærerkurs i februar hvor utstillingen knyttes opp mot den nye læreplanen og det tverrfaglige temaet Livsmestring og folkehelse. Utstillingen er også søkt inn til Den kulturelle skolesekken neste skoleår. Vi planlegger også flere utstillinger på hennes kulturverksted på Tjøme. 

Raulandsakademiet

Kunst i Skolens medlemmer får 10% på kurs på Raulandakademiet. 

 

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page