top of page
koffert 131 fabel.jpg

Fabel

MØT TAMME OG VILLE DYR I DRØM OG EVENTYR 
 
Vandreutstilling nr. 131

Innhold: 6 originale trykk/arbeider, veiledningshefte og bøkene "Bukkene Bruse" og "Rødhette og Ulven" av Catarina Kruusval

Målgruppe: Barnehagen og 1.-4. trinn

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk
Emballasje: Koffert med mål 83x54x29 cm, vekt ca. 15 kg

Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom
 

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Å tillegge dyr menneskelige egenskaper har vært gjort til alle tider og i alle verdenshjørner. Æsops fabler er et tidlig eksempel på det. En fabel er en kort fortelling med en satirisk eller moralsk handling og fabelens hensikt er å være belærende og underholdene.

Gjennom fabelen vises gode og dårlige menneskelige egenskaper, og vi får høre hvordan ting bør, eller ikke bør gjøres. Å tillegge dyr menneskelige egenskaper gjør det kanskje lettere å være moralistisk? Det blir mer komisk når dyr gjør rare ting og da er det lettere å le av det. Og som kjent blir alt lettere når vi kan le litt.

 

De seks bildene i utstillingen Fabel har et variert innhold som kan vekke mange forskjellige assosiasjoner.

 

Veiledningshefter

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

  • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

  • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

  • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

 

 
Fra læreplanen for grunnskolen LK20

 

Utstillingen er særlig aktuell for arbeid med fagene norsk og kunst og håndverk. Bildesamtalen (se oppgave 1) dekker viktige deler av fagenes grunnleggende ferdigheter, for eksempel å samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale (norsk), og sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser (kunst og håndverk) og kjerneelementer som muntlig kommunikasjon (norsk), kulturforståelse og visuell kommunikasjon (kunst og håndverk).

Norsk - kompetansemål i norsk etter 2. trinn:

  • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

  • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

  • lage tekster som kombinerer skrift med bilder

 

Kunst- og håndverk - kompetansemål i etter 2. trinn:

  • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

  • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

  • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller

vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

bottom of page