top of page

Følelsesbiblioteket

ILLUSTRASJONER AV ANNA FISKE
 

Vandreutstilling nr. 142/143

Innhold: 7 illustrasjoner, 7 bøker fra bokserien 'Følelsesbiblioteket' og veiledningshefte

Målgruppe: Barnehagen og 1.-3.trinn

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Folkehelse og livsmestring
Emballasje: Koffert med mål 83x54x31 cm, vekt ca. 20 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Anna Fiske er illustratør. I 2015 ga hun ut en serie med illustrerte følelser som hun kalte «Følelsesbiblioteket». Bokserien består av 7 bøker som hver tar opp et tema: «Lykke», «Sinne», «Redd», «Sjenanse», «Trist», «Forelskelse» og «Sorg». Følelsene blir uttrykt med illustrasjoner, med enkel tekst på noen av sidene. Teksten kan være en kort setning eller et ord. Ideen er at det er det visuelle uttrykket som formidler følelsene. Derfor kan denne utstillingen oppleves av barn og unge som enda ikke bruker språket fullt ut til å forklare hva de tenker på, er opptatt av, føler eller opplever. Illustrasjonene vil være et godt utgangspunkt for å sette egne ord på følelser.  

Utstillingen består av 7 illustrasjoner, en illustrasjon fra hver bok. Bildeutvalget er gjort i samarbeid med Anna Fiske. Illustrasjonene er trykket opp i et stort format og rammet inn. Illustrasjonene har ikke lenger tekst, slik de har i boken. På den måten har illustrasjonen gått fra å være et bilde til en tekst, til å bli et unikt kunstverk uten tekst. Det er viktig å huske på når du skal snakke om bildene med elevene. Det gjør også at kunstverket åpner seg for betrakteren, og at man kan se på utstillingen uavhengig av bøkene og tekstene. Forslag til hvordan du kan arbeide med utstillingen finner du i denne veiledningen. Tanken er at bildene skal inspirere barn og unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk, og til selv å arbeide med kreative oppgaver.  

 

Bøkene til Anna Fiske gir følelsene et tydelig visuelt uttrykk, men de gir også barn forslag til hvordan de kan håndtere egne følelser bedre, og til bedre selvregulering.

Veiledningshefter

For barnehagen:

For grunnskolen:

Utarbeidet for Kunst i Skolen av Janne Lepperød.

Hva sier læreplanen LK 20?

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg1. Målet er at dette temaet skal bidra til å gi elevene en skolegang der de kan utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Å kunne sette ord på egne følelser, snakke om egne og andres følelser, og ha et ordforråd som gjør dette mulig, er viktig. Bildene og bøkene i «Følelsesbiblioteket» kan bidra til å sette i gang samtaler om følelser i klasserommet, og være utgangspunkt for kreativt arbeid i fag og på tvers av fagene. 

 

Utstillingen er relevant for undervisning i flere fag, og på tvers av fag. Du kan for eksempel la elevene jobbe med språk og sammensatte tekster i norsk, eller med illustrasjon, uttrykk, portretter og identitet i kunst & håndverk. I musikkfaget kan utstillingen brukes som utgangspunkt for å snakke om uttrykk og følelser i musikken, og i samfunnsfag og KRLE er det relevant å samtale om identitet og etiske dilemmaer rundt det å uttrykke seg i sosiale medier eller om ytringsfrihet. Utstillingen er også relevant for samtaler rundt kulturforståelse, hvordan vi uttrykker oss med kroppsspråk og kroppsholdning, og med symboler og tegn. 

 

Utstillingen vil være spesielt godt egnet for flerspråklige barn eller barn med forsinket språkutvikling, da bildene uttrykker universelle følelser med farger, figurer og symboler som kan oppfattes og tolkes på ulike måter.

bottom of page