top of page
koffert klumpen.jpg

Klumpen og Veslebror

Vandreutstilling nr. 104

Innhold: Utstillingen inneholder 3 innrammede illustrasjoner, lærerveiledning og bildebøker av Akin Düzakin

Målgruppe: Barnehagen og 1.-4. trinn

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk
Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 20 kg

Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom
 

Noen av bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Akin Düzakin har fått flere priser for sine bokillustrasjoner. Denne utstillingen består av originalillustrasjoner fra boken "Bort frå jordet" med nynorsk tekst av Oddmund Hagen. Düzakins bilder har mange detaljer og en fargeholdning som understreker atmosfæren i bøkene. Vi møter hareguttene Klumpen og Veslebror, og bilder og tekst gir rom for ettertanke og gjenkjenning.

 

Med utstillingen følger også de tre bildebøkene; "Bort frå jordet", "Over jordet" og "Rundt jordet".

Veiledningshefte

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

 • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

 • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

 • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

 

 
Fra læreplanen for grunnskolen LK20

 

Utstillingen er særlig aktuell for arbeid med fagene norsk og kunst og håndverk. Bildesamtalen (se oppgave 1) dekker viktige deler av fagenes grunnleggende ferdigheter, for eksempel å samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale (norsk), og sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser (kunst og håndverk) og kjerneelementer som muntlig kommunikasjon (norsk), kulturforståelse og visuell kommunikasjon (kunst og håndverk).

Norsk - kompetansemål i norsk etter 2. trinn:

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder

 

Kunst- og håndverk - kompetansemål i etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller

 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

bottom of page