top of page
hope%2520dag%25202%25201_edited_edited.j

Innkalling til ekstraordinært landsmøte i
Kunst i Skolen


Tirsdag 9. januar 2024
kl. 17:00-18:00

DAGSORDEN

Sak 1 Konstituering av møtet

 

  1. Godkjenning av dagsorden 

  2. Valg av møteleder og referenter

  3. Valg av 2 protokollunderskrivere
     

 

Sak 2 Valg

 

Nåværende styreleder i Kunst i Skolen fratrer styreledervervet med virkning fra 1.1. 2024.

Ekstraordinært landsmøte må velge ny styreleder.

Det skal også velges to vararepresentanter til styret i paraplyorganisasjonen Samarbeidsforum for praktiske

og estetiske fag.

 

Se vedlagte innstilling fra valgkomiteen.

 

Forslag til vedtak: 

Mari Møller Thorsen velges som ny styreleder i

Kunst i Skolen.

 

Camilla Frøland Sramek velges som 1. vara og

Elise Letting Madsen velges som 2. vara til styret i Samarbeidsforum for praktiske og estetiske fag.

Oslo 15.12.2023

Anne Elisabeth Sæter, daglig leder Kunst i Skolen

Møtet holdes digitalt på Google Meet – 

lenke til videosamtale:

https://meet.google.com/otw-rtdt-tha

r3_edited.jpg
bottom of page