top of page

Edvard Munch

BARN SOM MOTIV - BARN SOM TEMA
 

Vandreutstilling nr. 98a og b

Innhold: 7 ulike bilder i hver utstilling, veiledningshefte og boka "Munch for barn" av Marit Lande. Utstillingene kan brukes samlet eller hver for seg 

Målgruppe: Barnehagen og alle trinn

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring

Emballasje: Hver kasse har mål 109x100x24 cm, vekt ca. 30 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

De to utstillingene med tittelen 'Edvard Munch: Barn som motiv, barn som tema' er laget av Kunst i Skolen i samarbeid med Larvik museum og Marit Lande ved Munchmuseet. Hver av utstillingene består av syv avfotograferinger av Edvard Munchs malerier i størrelse 1:1. De fleste av bildene ble malt i årene rundt 1900, og alle sammen har barn som motiv. Flere av bildene ble laget i Åsgårdstrand, hvor Munch oppholdt seg hver sommer. Hovedverkene 'Livets dans' og 'Melankoli' ble malt i samme periode, men disse utstillingene viser en annen side av kunstnerens motivverden.

 

Til hvert av bildene følger en kort tekst med opplysninger om maleriet og forslag til samtalespørsmål, samt en serie laminerte fotografier av noen av Munchs barnetegninger. I tillegg medfølger en fyldig lærerveiledning, boken 'Munch for barn' (ScandMedia, 1998) av Marit Lande og laminerte fotografier fra en annen av Landes bøker,' '– for aldrig meer at skilles –': Fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania', (Universitetsforlaget, 1992).

Utstillingene A og B kan brukes samlet eller hver for seg. Lærerveiledningen gjelder for begge utstillingene.

Utstilling A inneholder følgende bilder:

1a.  To småpiker med blå forklær 

2a.  Badende gutter 

3a.  Kisten bæres ut

4a.  Barn på vei til eventyrskogen

5a.  Hundevalper

6a.  Pikene på broen 

7a.  Snevær i alleen 

 

Utstilling B inneholder følgende bilder:

1b.  Oscar og Ingeborg Heiberg

2b.  Badende piker

3b.  Ved porten

4b.  Barn i skogen

5b.  Ungdom og ender

6b.  Pubertet

7b.  Kvinner i samtale, Warnemunde

 

 

​​

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen (LK 20)?

Denne utstillingen er godt egnet for tverrfaglig arbeid i samfunnsfag, norsk og kunst og håndverk.  

Relevante tverrfaglige temaer er Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring. 

Kunst og håndverk – kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Etter 7. trinn:

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

bottom of page