Organisering og leie 

 

FOR BARNEHAGER OG SKOLER:

De fleste av våre utstillinger leies ut direkte til barnehager og skoler som er medlem i Kunst i Skolen. Vi lager tilbud og turnéplaner til hver utstilling, og som medlem får man med jevne mellomrom, ca 1-2 ganger i året, automatisk tilbud om å motta en vandreutstilling. Dersom man ikke ønsker å motta utstillingen som tilbys, takker man nei til tilbudet ved å ringe eller sende mail til oss. Hvis man ikke avbestiller vil man bli satt opp på turnéplan, og denne er bindende økonomisk. Turnéplanen følger i utgangspunktet skoleåret, og hver skole som er med på turnéen får beholde utstillingen i fire uker (ferie og fridager kommer i tillegg) - når perioden er over, har skolen ansvar for å bringe utstillingen videre til neste på listen.

 

Leie av utstilling i fire uker: kr. 900,-.Frakt til neste utstillingssted kommer i tillegg. Kunst i Skolen har en god fraktavtale med Bring og er behjelpelig med å ordne med frakten for et tillegg på kr. 600,-. (Priser gjeldende fra 01.01.22).

 

Ønskes en spesiell utstilling på et annet tidspunkt enn det som tilbys, kan man ta kontakt med oss og avtale spesielt. Det er også mulig som medlem å reservere seg mot å motta tilbud om vandreutstillinger fra oss.

FOR KOMMUNER og FYLKESKOMMUNER:

Vi leier også ut utstillinger direkte til kommuner og fylkeskommuner - og flere bruker våre utstillinger som en del av sitt tilbud i Den Kulturelle Skolesekken. Vi tilbyr leie av en vandreutstilling for et halvt eller et helt år av gangen, avhengig av hvor mange skoler som skal besøkes.

 

Priser leie av utstilling:

Et helt skoleår: kr. 10.000,-

Høstsemesteret (aug-des): kr. 4.250,-

Vårsemesteret (jan-juni): kr 6.250,-  

Leie av utstilling i fire uker: kr. 1000,-

Når kommunene leier utstillinger er det forskjellig praksis. Noen har egen formidler som besøker skolene, noen henger utstillingen opp i et lokale skolene kan besøke, og andre igjen tilbyr skolene utstillingen og lærerne tar ansvaret for formidlingen. Kunst i Skolen kan utarbeide turnéplaner for kommuner hvis det er ønskelig og vi holder gjerne lærerkurs på forhånd. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning som passer deres behov.

 

Kontaktperson for vandreutstillingene:

Marianne Hoen

kis@kunstiskolen.no

23 35 89 30

 

 

MERK!

Når en utstilling kommer til skolen eller kommunen - eller skal sendes videre, skal det ved mottak sendes et kvitteringsskjema til Kunst i Skolen - og ved videresending et rapportskjema, se mer info på Skjema til utfylling ved mottak/sending