top of page

Printmaking at Blindern vgs 2022-23

Blindern videregående skole, kunstner Marianne Karlsen og Kunst i Skolen

Høsten 2022 fikk til sammen 60 elever ved Blindern videregående skole International Baccalaureate jobbe med grafiske uttrykk over en lengre periode. Elevene gikk i klasse MYP4 (10 klasse), MYP5 (Vg1). De jobbet med tresnitt og kollografi, veiledet av kunstner Marianne Karlsen. Resultatet ble vist i en flott utstilling på Galleri Seilet. 

Våren 2023 var elever fra DP1 (Vg2) med på en workshop på Galleri Seilet. Marianne ledet også denne workshopen, i samarbeid med faglærere Gunhild Eia Ryvarden. Disse elevene har valgt fordypning i faget "Visual Arts" og forbereder seg til sin egen eksamensutstilling i DP2 (Vg3).

bottom of page