top of page
koffert 123A.jpg

Velkommen til

Garmanns verden 

ILLUSTRASJONER AV STIAN HOLE
 

Vandreutstilling nr. 123 a og b

Innhold: 8 illustrasjoner fra Stian Holes bøker "Garmanns sommer", "Garmanns gate" og "Garmanns hemmelighet" fordelt på 2 utstillinger. De tre bøkene og lærerveiledning følger også med

Målgruppe: Barnehage og 1.-7. trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk

Emballasje: Koffert med mål 82x52x30 cm, vekt ca. 13 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

Bøkene om Garmann har fått mange priser og utmerkelser, både nasjonalt og internasjonalt. De er oversatt til flere språk, og nyter alle steder stor anerkjennelse. Bøkene har bilder av høy kunstnerisk kvalitet, og de illustrerer en god tekst som åpner for samtale. Vi møter Garmann, en gutt på 6-7 år, som føler en uro for mange ting.  Livet er aldri helt trygt. Bare den som er veldig redd, kan være modig, har pappa sagt til Garmann. Garmanns verden er full av følelser og kompliserte spørsmål, og Stian Hole viser oss en barneverden som kanskje ikke er så ulik de voksnes verden. Mange av de vanskelige spørsmålene i livet stiller vi oss allerede som barn, og som mange voksne frykter Garmann det ukjente som venter rundt hjørnet.

 

"Velkommen til Garmanns verden" består av to utstillinger:

123a: Utstillingen inneholder 4 illustrasjoner fra "Garmanns sommer"

123b: Utstillingen inneholder 2 illustrasjoner fra "Garmanns gate" og 2 fra "Garmanns hemmelighet"

 

Veiledningshefter

Utstilling 123a

Utstilling 123b

Forslag til oppgaver

Utarbeidet for Kunst i Skolen av Janne Lepperød.

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er spesielt godt egnet for arbeid knyttet til fagene kunst og håndverk og norsk. Se også utfyllende tekst om mål og kjerneelementer i ovenstående pdf av Janne Lepperød.

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

  • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

  • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

Etter 4. trinn:

  • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

Etter 7. trinn:

  • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

  • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

Norsk - kompetansemål

 

Etter 2. trinn:

  • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

  • låne og lese bøker fra biblioteket

  • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

  • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig

  • lage tekster som kombinerer skrift med bilder

 

bottom of page