top of page
blomster og bier-koffert.jpg

Blomster og bier

Foto og naturfag for de minste
 

Vandreutstilling nr. 99

Innhold: 8 fotografier, veiledningshefte, boka "Blomster og bier", Goodpasture/Sømme 

Målgruppe: Barnehage og 1.-4. trinn

Relevante fag: Kunst og håndverknaturfag

Relevant for: Bærekraftig utvikling

Emballasje: Koffert med mål 83x54x29 cm, vekt ca. 25 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen Blomster og bier består av åtte fargerike fotografier av biologen og fotografen Carll Goodpasture. Bildene er tatt i Norge og California og viser insekter og blomster på nært hold. De gir barna muligheten til å glede seg over detaljer de aldri hadde hatt muligheten til å oppdage ute i naturen. Goodpasture har tilbrakt et uendelig antall timer i påvente av de rette øyeblikkene og kunnskapen hans om insekter og evnen til å fange detaljer, farger og stemninger til film, gjør utstillingen til en helt spesiell kunstopplevelse. Fotografienes skarpe farger og komposisjon skaper fascinasjon og motivene vekker undring og interesse for de små insektenes spennende verden.

SE FILM OM Å LAGE INSEKTSHOTELL https://youtu.be/HPzKp0CaV3E

 

Veiledningshefte

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplanen om Bærekraftig utvikling

"...Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn...Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen".

Les mer: rammeplan-for-barnehagen/verdigrunnlag/barekraftig-utvikling/

Fra læreplanen for grunnskolen LK20

Relevant for tverrfaglig tema bærekraftig utvikling og for prosjekter der fagene naturfag og kunst og håndverk er møtes.

Kunst og håndverk - kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk 

 

Etter 4. trinn:

 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon

 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

 

Naturfag – kompetansemål:

Etter 2. trinn:

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak

 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

 

Etter 4. trinn:

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

 

bottom of page