Prosjekter

Kunst i Skolen jobber for at barn og unge skal få møte kunst der de er! Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et samarbeid med din barnehage eller skole! 

 

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har vi gjennomført flere samarbeidsprosjekter de siste årene. 

 

I 2019-20 fikk vi støtte til vi 'Med naturen i sikte' - se kisdigital.no/med-naturen-i-sikte-fotokurs  for mer info og bilder.

I 2020 fikk vi også støtte til to skoleprosjekter med ordningen "Kunst på programmet", og gjennomførte:

 

HOPE med Blindern

KunstLab med Høybråten

Begge prosjektene ble videreført i 2021 og 2022.