top of page
koffert finurlig.jpg

Finurlig

INGEN SPØK UTEN ALVOR?
 

Vandreutstilling nr. 112

Innhold: 7 litografier av Eli Hovdenak, "Grafikk: Idébok i linosnitt" av Torun K. Linge Anderssen og Hilde Degerud, seks laminerte oppgavekort og lærerveiledning

Målgruppe: Barnehagen og alle trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk

Relevant for: Folkehelse og livsmestring
Emballasje: Koffert med mål 82x30x52 cm, vekt ca. 20 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Ingen spøk uten alvor? Eli Hovdenaks grafiske arbeider har et enkelt og humoristisk uttrykk, som får alle til å trekke på smilebåndene. Men samtidig har bildene også et snev av alvor, for de små situasjonene som fremstilles viser til erfaringer alle kan kjenne seg igjen i. Med klare farger, enkle linjer og tankevekkende bildetitler setter Hovdenak hverdagen i perspektiv, og peker både på det fornøyelige og det såre i det allmenne.

Veiledningshefte

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

 • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

 • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

 • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

 

 
Fra læreplanen for grunnskolen LK20

 

Utstillingen er særlig aktuell for arbeid med fagene norsk og kunst og håndverk. Bildesamtalen (se oppgave 1) dekker viktige deler av fagenes grunnleggende ferdigheter, for eksempel å samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale (norsk), og sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser (kunst og håndverk) og kjerneelementer som muntlig kommunikasjon (norsk), kulturforståelse og visuell kommunikasjon (kunst og håndverk).​

 

Kunst- og håndverk - kompetansemål:

 

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller

vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Etter 7. trinn:

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

Norsk - kompetansemål:

 

Etter 2. trinn:

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder

bottom of page