top of page

Frihet i fri strek

Frihet i fri strek er et tegne- og kunstformidlingsprosjekt som tar utgangspunkt i Kunst i Skolens utstillinger "På sporet av frihet" av Tom Hatlestad og "Odyssey" av Ai Weiwei.

Prosjektet er utviklet av Kunst i Skolen i samarbeid med kunstner og arkitekt Mona Brekke, og har fått støtte av Fritt Ord.

Galleri Seilet 2022

Prosjektet startet høsten 2022 med tegneworkshop med elever fra Edvard Munch vgs, Hønefoss vgs, Jessheim vgs, Uranienborg skole og Borgen skole. De fikk se de to utstillingene, som begge tar opp spørsmål om frihet, demokrati og menneskerettigheter. Elevene deltok i dialog om hva frihet kan være
for den enkelte og for samfunnet, og de ble bedt om å skrive ned egne tanker om hva frihet kan
bety i deres liv. Videre ble elevene utfordret til å visualisere noen av disse tankene i skisser. Til slutt tegnet de sammen på veggene i galleriet, og samarbeidet om streker, overganger og rytmer mellom hverandres tegninger og ideer.

Flere bilder fra workshop 2022

Artikkel i Kulturplot (2022)

Artikkel i Periskop (2022

Galleri Seilet 2023

Høsten 2023 deltok elever fra Tindlund ungdomsskole, Røyken ungdomsskole, Bingsfoss ungdomsskole og Manglerud skole på tegneworkshops ved Galleri Seilet. Ungdommene begynner med blyantskisser på ark og fortsetter med tusj på hver sin eske. Alle må følge samme regel: Tegningen skal begynne 10 cm fra hjørnene. 

Slik kan de individuelle tegningene flyte over i hverandre når eskene blir stablet sammen. Den enkeltes individuelle strek og uttrykk blir på den måten en del av et større, sammenhengende bilde.

 

Workshops blir avsluttet ved at ungdommene tar med eskene ut i Oslos byrom. Her stabler de sammen ulike installasjoner og det blir skapt nye bilder og uttrykk.

 

Prosjektet kan gi interessante, parallelle perspektiver til friheten man har i et samfunn: Man kan uttrykke seg selv, med egen strek, egne ord og tanker - samtidig deltar man i fellesskap og samarbeid, og er flettet sammen i en større helhet. Derfor blir også begrepet ansvar, for seg selv og andre, viktig å ta med i arbeidet med tematikken.

 

Utdrag fra tilbakemelding fra lærer Natalia Eriksen, som deltok på prosjektet med klasse på 7. trinn ved Manglerud skole, International Classes, høsten 2023:​

"I just want to say a big thank you for our yesterday 's visit with Manglerud 7IC to the Seilet gallery and a chance to participate in the programme Frihet i fri Strek. (...) It was really a combination of their free choice with professional advice from specialists about the choice of the motives and artistic choices - composition, contrasts, etc. A good art class with interdisciplinary learning. (...) Thank you for the opportunity to see the exhibitions which our workshop was based on. The digital and photo exhibition were both touching and raised many thoughts and questions. I would like to thank the organisers and sponsors and supporters for this opportunity for kids to learn and think and help make the right choices. Investing into education is something that can help us see each other and live in peace with each other."

Artikkel om prosjektet i Faktafyk (2024)

POP-UP studio på Nobels fredssenter 2024

Et utvalg av elevenes tegninger på esker vises på Nobel Fredssenter i april 2024 

bottom of page