top of page
koffert tusen tanker 122.jpg

Tusen tanker

 

Vandreutstilling nr. 122

Innhold: 7 grafiske verk av forskjellige kunstnere

Målgruppe: Barnehagen og 1. - 4. trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk

Relevant for: Folkehelse og livsmestring
Emballasje: Koffert med mål 82x30x52 cm, vekt ca. 20 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Utstillingen presenterer syv grafiske bilder som er tenkt som utgangspunkt for samtaler om livets små og store utfordringer, overraskelser og tanker…

Veiledningen som følger utstillingen viser bildene med en kort beskrivelse, med spørsmål til bildet og stikkord til samtale. Utstillingen gir også ideer til aktivisering av barna med egne arbeider.

Veiledningshefte

Hva sier rammeplan og læreplan LK 20?

Fra rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

 • blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

 • skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

 • skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles

 

 
Fra læreplanen for grunnskolen LK20

 

Utstillingen er særlig aktuell for arbeid med fagene norsk og kunst og håndverk. Bildesamtalen (se oppgave 1) dekker viktige deler av fagenes grunnleggende ferdigheter, for eksempel å samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale (norsk), og sette ord på og reflektere over estetiske opplevelser (kunst og håndverk) og kjerneelementer som muntlig kommunikasjon (norsk), kulturforståelse og visuell kommunikasjon (kunst og håndverk).​

 

Kunst- og håndverk - kompetansemål:

 

Etter 2. trinn:

 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid

 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller

vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

 • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Norsk - kompetansemål:

 

Etter 2. trinn:

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder

bottom of page