top of page

SEF  

Samarbeidsforum for estetiske fag

 

Stiftet 6. november 2009 med tre medlemsorganisasjoner: Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen.


SEF har ca 14.000 medlemmer - lærere, skoler, utdanningsinstitusjoner, medlemmer i kulturfora og aktivitetsgrupper, m.fl.

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

SEFs arbeid vil først og fremst omfatte faglig og fagpolitiske virksomhet knyttet til skole-, utdannings- og kulturpolitiske saker, faglig utviklingsarbeid, konferanser og kursvirksomhet. I dette arbeidet vil vi søke samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner.

SEF ønsker å være en fagpolitisk pådriver overfor skole-, utdannings- og kulturpolitiske myndigheter og tar også mål av seg til å være informasjonskanal overfor myndigheter, skoler, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer.

SEF besitter høy faglig og fagpolitisk kompetanse om de estetiske fagene i grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og lærerutdanning, om kunstutdanning og Den kulturelle skolesekken. Vi vil være aktive i høringer og debatter knyttet til disse områdene – alene og sammen med andre organisasjoner og fagmiljøer.

 

SEFs styre:

Kristian Ulyses Andaur (Kunst og design i skolen), styreleder

Ole Henrik Holøs Pettersen (Musikk i skolen), nestleder

Line Wælgaard, Kunst i skolen

Eivind Moe, Kunst og design i skolen

 

Varamedlemmer:

Else Margrete Lefdal, Kunst og design i skolen

Rannveig Kvifte Andresen, Musikk i skolen

 

www.sef.no

logo_sort_web.png
Kis-logo-sort.png
KDiS_logo_vertikal_fullfarge.jpg
bottom of page