top of page

 

Om vandre-

utstillingene

 

Kunst i Skolen produserer kunstutstillinger som turnerer mellom kommuner, skoler og barnehager i hele landet.

Til en hver tid er det ca 40 utstillinger på turné. Målet for disse vandrende utstillingene er at barn og unge i hele Norge skal ha muligheten til å se og oppleve kunst og ha tid og rom til å jobbe med ulike temaer knyttet til utstillingene.


Vandreutstillingene består av innrammet grafikk, foto eller tegning samt aktuelt tilleggsmateriell. Noen av utstillingene er presentasjon av én kunstner, mens andre igjen er satt sammen etter tema. Vi har også utstillinger med originalillustrasjoner fra bøker eller basert på kunstneriske teknikker som f.eks tegning, trykkteknikker, perspektiv osv.

 

Vi tilbyr utstillinger for alle trinn, fra de minste barna i barnehagen og opp til elever i videregående skole.

 

Utstillingene turnerer uten formidler, men med en lærerveiledning med forslag til hvordan læreren kan arbeide med utstillingen sammen med elevene. Den inneholder også gjerne en kort kunstnerbiografi og en beskrivelse av kunstverkene eller temaet utstillingen tar opp. Lærerveiledningen har også referanser til målene i læreplanen.

Utstillingene er pakket i lett håndterlige kofferter eller kasser og inneholder fra fire til åtte bilder.

Den kan henges i fellesrom eller klasserom/avdelinger og skolen beholder utstillingen i fire uker før den sendes videre.   

Under fanen Vandreutstillinger ligger en fyldig presentasjon av hver utstilling. Og på siden

Organisering og leie står det mer om det praktiske omkring utstillingene, her kan du også bestille utstillinger.

 

Kontakt oss gjerne for spørsmål og bestilling av vandreutstillinger.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page