top of page

Folkehelse og livsmestring

 

Følgende utstillinger vil være relvante innenfor aktuelle områder under temaet folkehelse og livsmestring. Utstillingene passer for henholdsvis barnehage, grunnskole og videregående - og vil eksempelvis kunne brukes i undervisningen om psykisk helse, følelser og relasjoner, selvutvikling, identitet og verdivalg.

 

Klikk på en koffert for å se målgruppe og lese mer om utstillingen.

 

 

Folkehelse og livsmestring

 

'Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet'.

 

Fra Læreplanen, overordnet del.

SØK PÅ TVERRFAGLIG TEMA

bottom of page