top of page
På spor-koffert.jpg

På sporet av frihet

 

Vandreutstilling nr. 125a og b

Innhold: hver utstilling inneholder fotografier på 16 tekstilplakater, boka 'På sporet av fridom. Tracing Freedom' av Tom Hatlestad, lærerveiledning

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs 

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 28x118x24 cm, vekt ca. 18 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Noen bilder og eksempler fra arbeid med utstillingen 

press to zoom

press to zoom
Tankeskyer om frihet, Ådnamarka skole
Tankeskyer om frihet, Ådnamarka skole

press to zoom

press to zoom
1/12

Om utstillingen

I 2008 og 2009 tilbrakte fotografen Tom Hatlestad fire måneder på landeveien mellom Norge og Bangladesh. Langs veien spurte han over 100 mennesker han møtte om å definere begrepet frihet. De som svarte skrev sitt svar i en stor bok, og de ble fotografert mot den samme bakgrunn. 39 av disse er med i den store utstillingen 'Tracing freedom' – 'På sporet av frihet' som presenterer 150 personer fra ulike steder.

Kunst i Skolen har i samarbeid med kunstneren valgt ut 15 av bildene og tilbyr en utstilling hvor bilder og tekst er trykket på store tekstilplakater (1x1 m). I tillegg følger en plakat som forteller om Tom Hatlestads reise og prosjekt. Disse er lette og er enkle å plassere.

 

Tanken er at disse store tekstilplakatene kan plasseres i forskjellige rom på skolen, og at elevene møter personer som ”snakker” direkte til dem. Teksten presenteres på engelsk og norsk, og i bakgrunnen vil noe av den originale håndskriften være synlig.

 

Veiledningen som følger 'På sporet av frihet', presenterer en tverrfaglig tilnærming til utstillingen. Utstillingen kan brukes både i norsk- og samfunnsfag og i kunst- og håndverk. Et naturlig etterarbeid er at elevene oppfordres til å skrive ned sine egne tanker om frihet. Dette kan igjen stilles ut som klassens eller skolens utstilling.

 

Kunst i Skolen håper denne utstillingen vil vekke interesse og skape bakgrunn for dialog. Utstillingen kan også knyttes til aktuelle hendelser. Temaene frihet og felleskap er alltid aktuelle – ikke minst med tanke på dagens situasjon med millioner av mennesker på flukt fra krig og ødeleggelser.

Utstillingen er laget i to identiske eksemplarer, 125a og b.​​

 

Følg Hatlestad og hans arbeider:

TRACING FREEDOM

Se også en digital versjon av utstillingen på kisdigital.no/utstillinger/pa-sporet-av-frihet

på sporet dig.png

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er relevant for - og kan knyttes opp mot arbeidet med flere punkter i overordnet del:​

Utstillingen kan brukes i arbeidet med det tverrfaglige temaet 'Demokrati og medborgerskap' og i fagene norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk.

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 4. trinn:

  • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

  • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon

  • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 7. trinn:

  • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

  • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

  • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 10. trinn:

  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter  

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 

bottom of page