top of page
På spor-koffert.jpg

På sporet av frihet

 

Vandreutstilling nr. 125a og b

Innhold: hver utstilling inneholder fotografier på 16 tekstilplakater, boka 'På sporet av fridom. Tracing Freedom' av Tom Hatlestad, lærerveiledning

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs 

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 28x118x24 cm, vekt ca. 18 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Noen bilder og eksempler fra arbeid med utstillingen 

Om utstillingen

I 2008 og 2009 tilbrakte fotografen Tom Hatlestad fire måneder på landeveien mellom Norge og Bangladesh. Langs veien spurte han over 100 mennesker han møtte om å definere begrepet frihet. De som svarte skrev sitt svar i en stor bok, og de ble fotografert mot den samme bakgrunn. 39 av disse er med i den store utstillingen 'Tracing freedom' – 'På sporet av frihet' som presenterer 150 personer fra ulike steder.

Kunst i Skolen har i samarbeid med kunstneren valgt ut 15 av bildene og tilbyr en utstilling hvor bilder og tekst er trykket på store tekstilplakater (1x1 m). I tillegg følger en plakat som forteller om Tom Hatlestads reise og prosjekt. Disse er lette og er enkle å plassere.

 

Tanken er at disse store tekstilplakatene kan plasseres i forskjellige rom på skolen, og at elevene møter personer som ”snakker” direkte til dem. Teksten presenteres på engelsk og norsk, og i bakgrunnen vil noe av den originale håndskriften være synlig.

 

Veiledningen som følger 'På sporet av frihet', presenterer en tverrfaglig tilnærming til utstillingen. Utstillingen kan brukes både i norsk- og samfunnsfag og i kunst- og håndverk. Et naturlig etterarbeid er at elevene oppfordres til å skrive ned sine egne tanker om frihet. Dette kan igjen stilles ut som klassens eller skolens utstilling.

 

Kunst i Skolen håper denne utstillingen vil vekke interesse og skape bakgrunn for dialog. Utstillingen kan også knyttes til aktuelle hendelser. Temaene frihet og felleskap er alltid aktuelle – ikke minst med tanke på dagens situasjon med millioner av mennesker på flukt fra krig og ødeleggelser.

Utstillingen er laget i to identiske eksemplarer, 125a og b.​​

 

Følg Hatlestad og hans arbeider:

TRACING FREEDOM

Se også en digital versjon av utstillingen på kisdigital.no/utstillinger/pa-sporet-av-frihet

på sporet dig.png

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er relevant for - og kan knyttes opp mot arbeidet med flere punkter i overordnet del:​

Utstillingen kan brukes i arbeidet med det tverrfaglige temaet 'Demokrati og medborgerskap' og i fagene norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk.

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 4. trinn:

  • bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy

  • utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og lage en digital presentasjon

  • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 7. trinn:

  • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

  • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

  • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 10. trinn:

  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter  

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 

bottom of page