top of page

Demokrati og medborgerskap

 

Følgende utstillinger vil være relvante innenfor aktuelle områder under temaet demokrati og medborgerskap. Utstillingene passer for henholdsvis barnehage, grunnskole og videregående, og vil eksempelvis kunne brukes i undervisningen om sentrale menneskerettigheter, ytringsfrihet,

kritisk tenking og respekt for uenighet.

 

Klikk på en koffert for å se målgruppe og lese mer om utstillingen.

 

koffert Haugtussa.jpg

 

Demokrati og medborgerskap

 

'Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes'.

 

Fra Læreplanen, overordnet del.

SØK PÅ TVERRFAGLIG TEMA

bottom of page