top of page
koffert 128 A og B.jpg

Apefjes

 

Vandreutstilling nr. 128a og b

Innhold: hver utstilling inneholder 4 originale tegninger, "Apefjes" og "Ulvehjerte" - 2 eks. av hver bok, 4 plansjer fra bøkene, lærerveiledning og Øistein Kristiansens hefte: "Tenk med tegneserier"

Målgruppe: 7.-10. trinn 

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 20 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Apefjes er en norsk superheltserie. Historien veksler mellom romantekst og tegneseriesider. I Apefjes-bøkene møter vi Martin, 14 år fra Oslo. Han bor sammen med moren sin i en askegrå leiegård på Tøyen i Oslo. Martin går på ungdomsskolen, men han trives ikke så veldig godt der. 

Martin har en hemmelighet. Om kvelden er han taggeren Monkey. Det skjer rare ting i Oslos grafitti-miljø. En ukjent tagger lager «piecer», store Apefjes, høyt oppe på høyblokkene i byen, på plasser hvor det egentlig skal være umulig for vanlige mennesker å komme til.

Utstillingen består av fire tegninger fra Tor Erling Naas og Sigbjørn Lilleengs bøker, to fra Apefjes (2011) og to fra Apefjes 2 – Ulvehjerte (2013). Til hver av de originale tegningene, følger også boksidene slik at elevene kan se hvordan tegningene er blitt etter at de er farget og bearbeidet for bok. Med utstillingen følger også de to bøkene. 

Utstillingen finnes i to eksemplarer, 128a og b.

​​

 

Veiledningshefter

Veiledningshefte til utstilling 128a

Veiledningshefte til utstilling 128b

Elevhefte: Sigbjørn Lilleeng viser hvordan Apefjes-bøkene blir tegnet fra manus til ferdig bokside.

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er relevant for elevens arbeid med kjerneelementene visuell kommunikasjon og kulturforståelse i kunst og håndverk.

 

Visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk. 

 

Kulturforståelse innebærer at elevene skal utforske samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker og medborger og i eget skapende arbeid.

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk 

 

Kunst og håndverk – kompetansemål etter 10. trinn:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

 

I norskfaget vil arbeid med utstillingen være særlig relevant for kjerneelementene tekst i kontekst, muntlig kommunikasjon og skriftlig tekstskaping.

 

Norsk – kompetansemål etter 7. trinn:

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 

 

Norsk – kompetansemål etter 10. trinn: 

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

 

bottom of page