top of page
koffert 113 kverneland.jpg

Steffen K. tegner Munch

 

Vandreutstilling nr. 113

Innhold: utstillingen inneholder 5 originaltegninger i tusj og laveringsteknikk, Boken 'Biografien om Munch: Livets dans', skrevet av Stein Erik Lunde og lærerveiledning

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Relevant for: Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 12 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Tegningene i denne utstillingen er originalillustrasjoner til boka "Biografien om Edvard Munch", skrevet av Stein Erik Lunde. Steffen Kverneland har brukt Munchs egne bilder som utgangspunkt, men bearbeidet motivene og tilført dem nye elementer, tilpasset biografiens tekst. Kverneland har en treffsikker strek som kjennetegnes av humor, komikk, underfundighet, ironi og selvironi. Men, også alvor finnes i hans uttrykk, enten det fremstår som illustrasjon til en tekst eller i en selvstendig tegneserie. Bildeuttrykket er direkte og forståelig, og med karikaturens spesialitet er figurene han portretterer alltid lett gjenkjennelige.

​​

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

Kunst og håndverk 

Visuell kommunikasjon: Kjerneelementet visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk. 

 

Kunst- og designprosesser: Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål. 

Kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 

Etter 7. trinn: 

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk 

 • undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier

 

Etter 10. trinn: 

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

 

 

Norsk

 

Muntlig kommunikasjon: Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser 

 

Kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

 • holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

 

Etter 7. trinn: 

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 

 

Etter 10. trinn:

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

bottom of page