top of page
koffert Haugtussa.jpg

Haugtussa

 

Vandreutstilling nr. 76

Innhold: 5 litografier, lærerveiledning

Målgruppe: 4.-10. trinn og vgs

Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, musikk, samfunnsfag

Relevant for: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap

Emballasje: Koffert med mål 100x76x24 cm, vekt ca. 36 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

Diktverket "Haugtussa" ble skrevet av forfatteren Arne Garborg (1851–1924) i 1895. Handlingen er lagt til Jæren og hovedpersonen er gjeterjenta Veslemøy. Garborg hadde et sterkt forhold til det karakteristiske landskapet på Jæren. Ofte opplevde han naturkreftene som truende og vonde. Mye av denne angsten og avmakten har han diktet inn i Veslemøy.

 

Utstillingen "Haugtussa" viser resultatet av kunstneren Håkon Blekens (f. 1929) tolkning av Garborgs tekst. Gjennom utstillingen får elevene muligheten til å arbeide med tekst, bilder og musikk, og formålet er å gi både lærere og elever opplevelser, impulser og nye innfallsvinkler i kunst og håndverk, norsk og musikk. Utstillingen er også et fint utgangspunkt for tverrfaglig arbeid i for eksempel samfunnsfag. Lærerveiledningen gir en introduksjon til utstillingen og inneholder tekster av Arne Garborg og en presentasjon av billedkunstneren Håkon Bleken. 

Håkon Bleken er en av Norges fremste samtidskunstnere og har siden debuten i 1951 hatt en lang rekke separatutstillinger i landets viktigste gallerier og museer, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet. Bleken er kjent for å bruke litterære verk som utgangspunkt for sine bilder. "Doktor Faustus" av Thomas Mann, "Hedda Gabler" av Henrik Ibsen og "Prosessen" av Franz Kafka er verk som han stadig vender tilbake til i sin produksjon. Menneskelig lidelse og samfunnsengasjement er sentrale temaer hos Bleken.

​​

 

Veiledningshefter

Hva sier læreplanen LK 20?

Utstillingen er relevant for elevens arbeid med kjerneelementene visuell kommunikasjon og kulturforståelse i kunst og håndverk.

 

Visuell kommunikasjon innebærer at elevene skal kunne lese, forstå og bruke det visuelle språket. Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger. Elevene skal bruke visuelle virkemidler bevisst og eksperimenterende i todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk. 

 

Kulturforståelse innebærer at elevene skal utforske samtidens visuelle kultur og kulturarv fra ulike verdensdeler som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Elevene skal møte eksempler på og reflektere over hvordan kunst, håndverk og design speiler og er med på å forme kultur, samfunnsutvikling og folks identitet. Kunnskap om visuell og materiell kultur gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker og medborger og i eget skapende arbeid.

Kunst og håndverk – kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforskemuligheter, gjøre valg og lage egne produkter

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

 

Etter 7. trinn:

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 

Etter 10. trinn:

 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 

 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

 

I norskfaget vil arbeid med utstillingen være særlig relevant for kjerneelementene tekst i kontekst, muntlig kommunikasjon og skriftlig tekstskaping.

Norsk – kompetansemål

Etter 4. trinn:

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

 

Etter 7. trinn:

 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster 

 • utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet 

 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 

 

Etter 10. trinn: 

 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

 

bottom of page