top of page

Hvordan kan TikTok og andre sosiale medier berike undervisningen?Diskusjon om sosiale medier og praktiske og estetiske fag og uttrykksformer i norsk skole


Onsdag 16. november 2022

18:00 - 20:00, dørene åpner 17:30

Sted: Fysisk på SEILET - huset for kunst og kultur i skolen og digitalt www.facebook.com/seilet.org


Medvirkende: Lars Henriksen, danser og 196 000 følgere på Tik Tok Henriette Stabell Johnson, musikklærer på 1. – 4. trinn på Trasop skole i Oslo Ella Lockert, artist, influencer og elev ved Foss vgs Jonas Bjørnerud, faglærer i kunst og håndverk, design og redesign og musikk på ungdomstrinnet ved Uranienborg skole i Oslo. Øystein Gilje, professor ved Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, UIO Lena Vida, universitetslektor i kunst og digitale medier ved OsloMet. Ordstyrer: Ulrika Bergroth-Plur


Sosiale medier er et svært sentralt element i barn og unges hverdag. Gjennom sosiale medier deler de unge nyheter og budskap, de opplever hverandres innlegg og produkter, og de skaper nye. Ofte gjør de dette gjennom å ta i bruk nye og kreative formidlingsformer. Samtidig registrer vi at det som foregår på skolen av undervisning i de andre praktiske og estetiske fagene i liten grad forholder seg til de sosiale mediene, og til det innhold og de mulighetene som ligger i disse plattformene. Det fremstår som om elevene har sin egen, parallelle verden, der de opplever, blir inspirert, tilegner seg kunnskap, kommuniserer med hverandre, og ikke minst utfolder seg kreativt.

  • Hvordan kan skolen berikes av det som elevene skaper eller opplever i sosiale medier?

  • Hvordan kan vi bygge en bro mellom det kreative som foregår i sosiale medier, og det som skjer på skolen?

  • Hvilken rolle kan de praktiske og estetiske fagene og uttrykksformene ha i denne sammenhengen?

  • Eller, bør SoMe ikke blandes inn med skolens oppdrag i det hele tatt?

Pris: 50 kr for enkel servering for de som deltar fysisk.


For mer info og påmelding se seilet.org


Foto: Lars Opstad

コメント


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page