Nyheter

Samarbeid med Færder Kulturverksted

Foto: Tine Østby Kunst i Skolen har samarbeidet med Janne Lepperød på Færder Kulturverksted om utvikling og formidling av vandreutstillingen "Hvis biene forsvinner...". Høsten 2019 fortsatte vi samarbeidet med formidling av vandreutstillingen "Følelsesbiblioteket" , som en del av programmet til Den kulturelle skolesekken i Sandfjord kommune. Janne får svært gode tilbakemeldinger på sin formidlingsevne, og måten hun knytter kontakt med barn og unge på. I 2020 ser vi frem til flere spennende prosjekter med Janne. Vi samarbeider om et lærerkurs i februar hvor utstillingen knyttes opp mot den nye læreplanen og det tverrfaglige temaet Livsmestring og folkehelse. Utstillingen er også søkt inn til

Kunst i Skolen ønsker alle en riktig god jul!

Kjære alle samarbeidspartnere, medlemmer og venner! Kunst i skolen ønsker å takke for godt samarbeid i året som har gått! Vi har hatt et begivenhetsrikt år med mange gode prosjekter og gleder oss til å videreføre disse også i året som kommer! Tusen takk til engasjerte lærere, elever og skoleledere som bidrar i prosjekter og som bruker utstillinger og undervisningsmateriell. Takk til Sparebankstiftelsen for prosjektstøtte og til Færder Kulturverksted, Markaskolen, Mediepedagogene, Kunst og Design i Skolen og de andre organisasjonene på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, for godt samarbeid. Tusen takk til alle medlemmer og støttespillere og sist men ikke minst, stor takk til al

LOGG INN PÅ KISDIGITAL

KISDIGITAL er det digitale kunstrommet til Kunst i Skolen. Her ligger det utstillinger, presentasjoner med tema fra kunst, design og arkitektur, og andre undervisningsressurser. KISDIGITAL skal stadig oppdateres med nye utstillinger og ressurser, og også elevarbeider. Vi sender nå fortløpende ut mail til alle medlemmer med tilgang. Du logger deg inn på www.kisdigital.no under fanen LOGG INN (https://kisdigital.no/logg-inn/) med det brukernavnet og passordet du har fått tilsendt. Brukerveiledning til innlogging finnes på kisdigital, og kan også lastes ned her

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page