Nyheter

Planlegg skoleåret med kunst i skolen

Bogstad skole har planlagt neste skoleår med fire forskjellige utstillinger fra Kunst i skolen som kan knyttes opp mot den nye læreplanen og dekker alle trinn. "Bogstad skole har i flere år hatt samarbeid med Kunst i Skolen og leid utstillinger. Utstillingene er lagt inn i fagplanene til kunst og håndverk, som bruker utstillingene i sin undervisning. De blir også brukt av AKS (SFO). Kunst i skolen tilbyr varierte utstillinger med gode pedagogiske opplegg. Vi elsker å kunne tilby kunst til elevene i deres miljø og vise bredden av kunst. Utstillingene piffer opp skolen og gir bygget et mer levende bilde ettersom utstillingene varierer." Elise Letting Madsen, Bogstad skole Ønsker din skole å gj

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page