Nyheter

Debatt på SEILET live-streames i kveld!

Vi minner om debatt på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, i kveld onsdag 9. oktober kl. 18 - 20. Her tar SEILET for seg regjeringens nye strategi for de praktiske og estetiske fagene "Skaperglede, engasjement og utforskertrang”. I panelet sitter: Geir Salvesen, Instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge, Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, medlem av utdannings- og forskningskomiteen Grete Horntvedt, Oslo Høyre, Lennart Johansson, Kunst og design i skolen, Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i skolen, Line Wælgaard, Kunst i skolen. Påmelding for å delta på debatten gjøres i linken her https://www.seilet.org/arrangementskalender/2019/8/26/debatt-strategiplan

Søk på emne
Arkiv

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page