top of page

Ledig stilling i SEF

LEDIG STILLING SOM DAGLIG LEDER I SAMARBEIDSFORUM FOR ESTETISKE FAG – SEF

Vi søker daglig leder i 50 % stilling med mulighet for utvidelse, og med tilsetting fra 1.januar 2017. SEF er en interesseorganisasjon for organisasjoner med kunstpedagogisk virksomhet og har pr. i dag tre medlemsorganisasjoner: Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen. SEF arbeider faglig og politisk for å styrke de praktisk-estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning.

Stillingen som daglig leder skal bidra til videre utvikling av SEF, til at organisasjonen posisjonerer seg som en sentral aktør i det skole-, utdannings- og kulturpolitiske feltet, og som en viktig informasjonskanal overfor myndigheter, skoler, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer i spørsmål som gjelder praktisk-estetiske fag / kunstfag. Stillingen skal også bidra til å styrke det faglige samarbeidet innad i SEF, i samarbeid med medlemsorganisasjonene. SEF er i en prosess med å utvikle et tettere samarbeid og samlokalisering sentralt i Oslo med Kulturskolerådet-øst og Fellesrådet for kunstfagene i skolen.

Vi søker en person med musikk-/kunstfaglig og pedagogisk (alternativt skolefaglig) kompetanse – fortrinnsvis på masternivå. Andre kvalifikasjoner er god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Erfaring fra kunstpedagogisk arbeid og organisasjonsarbeid eller offentlig forvaltning er en fordel. Lønn etter avtale.

For mer informasjon om stillingen kontakt styreleder Signe Kalsnes, tlf. 9168 4546.

Søknadsfrist er 9.desember 2016

Søknad med vedlegg sendes kontor@sef.no

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page