top of page

Velkommen til gratis webinar "Ta i bruk den nære kunsten" 13. mars!
Kunst i Skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ønsker å sette fokus på den nære kunsten som en ressurs i undervisningen!


Tid: Onsdag 13. mars 2024 kl 14:15-15:00

Sted: Teams


Stikkord for webinaret:

  • KunstLab

  • Hvordan snakke med barn og unge om kunst

  • Hvordan framstår det visuelle på skolen

  • Hvordan snakke med kollegaer om kunst

Innledere:

Nora Louise Thue-Prepsl og Anne Elisabeth Sæter har jobbet med oppdatering av heftet “Ta i bruk den nære kunsten”, som ble utgitt første gang i 2016.


Nora er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen innen grafikk og har en master i Kunst i samfunnet fra OsloMet. Hun har lang erfaring som lærer i grunnskole og videregående opplæring og er nå rådgiver på KKS, med ansvarsområde grunnskole, kunst og håndverk. 


Anne Elisabeth er daglig leder av Kunst i Skolen. Hun er utdannet kunsthistoriker og har lang erfaring med kunstformidling til barn og unge gjennom sitt arbeid i Kunst i Skolen og med Den kulturelle skolesekken.


Kunst kan gi opplevelser og inspirasjon, men også fungere som et helt unikt pedagogisk verktøy i arbeid med ulike fag og tema i undervisningen. Med heftet “Ta i bruk den nære kunsten” vil vi inspirere til at du som lærer skaffer deg en oversikt over kunsten som finnes på din skole og i nærmiljøet, og bruker den aktivt i undervisningen. Vi tror at den nære kunsten er en verdifull, men lite utnyttet ressurs!


Heftet kan lastes ned på kisdigital.no og kultursenteret.no


Webinaret holdes i anledning Billedkunstens Dag 2024  - en nordisk dag hvor vi setter fokus på barn, unge og billedkunst. Billedkunstens dag arrangeres av Kompetencesenter for børn, unge og billedkunst i Ålborg, Danmark. Kunst i Skolen har laget en egen oppgave i inspirasjonskatalogen og inviterer elever og lærere til å “Ta i bruk den nære kunsten” og sende inn egne foto til et digitalt galleri. Les mer!


VELKOMMEN!


Kristine Hjertholm, Løvinne, 1997, Gamlebyen skole © Kristine Hjertholm / BONO 2023. Foto: © KiS


Comments


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page