top of page

Velkommen til elevutstillingen GRAFIKK


Hvordan spiller visuelle kunstuttrykk og tekst sammen, og hvordan påvirker tekst det visuelle, og det visuelle teksten? Dette har elevene fra Blindern videregående skole, International Baccalaureate, undersøkt og, testet, og nå stiller de ut resultatene sine på Galleri Seilet.

Gjennom 4 uker har elevene i klasse MYP4 og MYP5 jobbet med ulike grafiske teknikker; kollografi, tresnitt og linosnitt, og latt seg inspirere av tekster på engelsk og norsk. Her er det inspirasjon fra Science Fiction litteratur, fra de store romantiske malerne som var opptatt av å fange det sublime i naturen og i mennesket, fra Edvard Munch og litteratur av Henry David Thoreau og Rachel Carson.

Elevene har utforsket både materialer, former og farger, og stått i flere timer ved trykkpressene. Under kyndig veiledning fra kunstner Marianne Karlsen, og lærere i «Visual arts», Gunhild Eia Ryvarden og Lars Sørli, fikk elevene prøve, feile, og prøve igjen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Blindern videregående skole, kunstner Marianne Karlsen og Kunst i Skolen. Sparebankstiftelsen har støttet det flerårige prosjektet, som har intensjon om å skape samarbeid og samhandling mellom skole, kunstfeltet og kunstinstitusjoner.

Åpningstider i desember:

Tirsdag - fredag 11-17

Søndager: 12-16


Velkommen til utstilling!

Comments


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page