top of page

Grafikkverksted med Blindern vgs

Kunst i Skolen samarbeider med elever og lærere på Blindern videregående skole, International Baccalaureate Middle Year Programme, og grafiker og kunstner Marianne Karlsen, om prosjektet «Grafikkverksted».


I høst gjennomfører vi del 2 av prosjektet. Sammen ned Marianne får elevene utforske og lære om ulike trykketeknikker, bl a kollografi, tresnitt og linosnitt. Elevene skal se sine egne visuelle uttrykk i sammenheng med litteratur de fordyper seg i, i norsk og engelsk.


Resultatet blir en utstilling på Galleri Seilet før jul.


Kunst i Skolen leder prosjektet, som er støttet av Sparebankstiftelsens ordning «Kunst på programmet» #kunstpåprogrammetComments


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page