top of page

Bli med på tegnekonkurranse med Leseskogen!


Leseskogen er et leseprosjekt for elever på 1. og 2. trinn i regi av Foreningen !les, som skal synliggjøre gode bildebøker og fremme høytlesing for elevene på skolen og hjemme.


Hvert semester skriver ulike forfattere en egen høytlesingshistorie, og denne våren er det Bjørn Arild Ersland som skriver for barna i Leseskogen.

Til sammen fem kapitler i historien publiseres fortløpende i løpet av mars 2021, med oppstart 1. mars.


Høytlesingshistorien har som mål å skape engasjement for lesing ved at læreren leser kapitlene høyt i klasserommet. Elevene vil få erfaring i å lytte til og samtale om en skjønnlitterær tekst, og de vil få mulighet til å uttrykke seg ved å tegne til kapitlene og delta i tegnekonkurranse.


Tegnekonkurranse: Alle 1. og 2. klassinger kan være med på å illustrere kapitlene i historien. Kunst i Skolen bidrar med undervisningsopplegget, "Å tegne til tekst" - som gir inspirasjon og tips til hvordan elevene kan jobbe med tegning i klasserommet.

Til hvert kapittel kåres det en klasse som vinner en pakke med flotte nye bøker, og tegningene vil bli vist i en digital utstilling på kisdigital.no!


Alle skoleklasser som melder seg på vil få tilsendt Leseskogen-bokmerker. Foreningen !les trekker også en heldig skole blant de påmeldte som får låne en av våre vandreutstillinger gratis i fire uker!Comentários


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page