top of page

Bli med på digital fagdag for musikk, dans, drama, kunst og håndverk og mat og helse

Tirsdag 13. september kl 13:00 arrangerer organisasjonene på Seilet - huset for kunst og kultur digital fagdag for musikk, dans, drama, kunst og håndverk og mat og helse.


Programmet starter med en felles innledning fra 13.00 - 13.50 og fagsesjoner fra 14.00-16.00. Alle sesjonene vil bli tatt opp, og du kan få tilgang til disse i etterkant.


Kl 13:00 Innledning ved Hanne Alterhaug, stipendiat i pedagogikk, NTNU.


Hanne Alterhaug er stipendiat i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er medlem av forskningsgruppen BULKIS (Barn og unges livskvalitet i skolen). I doktorgradsprosjektet utforskes betydningen av estetisk opplevelse og utfoldelse på ungdomstrinnet.


Kl 14:00 "Playuba - med lek skal landet bygges"

Kunst og Design i skolen og Kunst i Skolen inviterer sivilarkitekt Vibeke Kirkebø Hegg og faglærer Marit Garberg på Lysejordet skole til en spennende sesjon hvor kreativitet står i sentrum!


Del 1 kl 14:00-15:00 Introduksjon og workshop

I sesjonens første del vil du få en introduksjon til Playuba, prøve ut metoden og selv erfare prosessen. Playuba er et metodeverktøy som trener kreativitet, kritisk tenkning, samhandling og utforsking. Med introduksjon av sentrale spørsmål og grunnleggende prinsipper i fagene arkitektur, design og kunst, arbeider elevene med begreper som støtter deres kritiske og kreative utforsking. Verktøyet gir elevene erfaringer og forståelse for den skapende prosessen fra problem til ferdig produkt.Playuba-metodikken utvikler elevenes designkompetanse gjennom praktisk arbeid som stimulerer til nytenkning og refleksjon. Samtaler knyttet til den menneskeskapte utformingen av fysiske rom, gjenstander og miljøer i vårt samfunn kan bidra til å utstyre elevene med en begrepsmessig plattform for å utvikle mer kritiske perspektiver på aktuelle spørsmål rundt for eksempel menneskelige behov, forbruk samt miljø og bærekraft.


Metodeverktøyet Playuba kan brukes i mange fag og på alle nivåer, inkludert barnehage.

Barnehagen skal bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer, og som tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.


Del 2 fra kl 15:00-16:00

I del 2 av fagsesjonen om Playuba får du høre Marit Garberg sine erfaringer med bruk av metodikken i klasserommet. Marit er faglærer i kunst og håndverk ved Lysejordet skole i Oslo, og nettverksleder for kunst og håndverkslærere i sin region. Vi avslutter med erfaringsutveksling og refleksjon rundt bruk av Playuba-metodikken.


Om innlederne

Sivilarkitekt Vibeke Kirkebø Hegg er daglig leder i SmartBird AS som både utvikler og produserer læringsverktøyet Playuba PRO. Hun har allsidig erfaring fra arkitektur og designbransjen og fra 2007 jobbet for å øke barn og unges grunnleggende forståelsen om arkitektur, design og kunst. Hun har over 10 års erfaring som formidler i Den kulturelle skolesekken med design og arkitektur verksted; «Pokerarkitektur» og “Pokerdesign». I tillegg jobber hun deltid for DKS Viken fylkeskommune som produsent for visuell kunst med fokus på arkitektur og design.


Marit Garberg er faglærer i kunst og håndverk ved Lysejordet skole i Oslo, og nettverksleder for kunst og håndverkslærere i sin region. Hun vil dele sine erfaringer med bruk av Playuba i klasserommet.


Målgruppe: studenter på lærerutdanning og barnehagelærerutdanning, barnehagelærere og lærere

Comentarios


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page