top of page

Miljø og bærekraft - mer enn gjenbruk

I det siste nummeret av Form - fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, fokuseres det på miljø og bærekraft, og det poengteres at det å arbeide med denne tematikken på ulike måter er et ansvar skolen i stadig større grad har fått og må ta. I magasinet finner du også en to siders artikkel fra Sande skole, en av de mange skolene i Vestfold som Kunst i Skolen har besøkt gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Til nå har nærmere 800 barn har fått oppleve de fargesterke fotografiene til Carll Goodpasture, lært om nektar og pollinering og selv fått bidra til et bedre miljø ved å lage insektshotell. Takk til alle skolene i Sandefjord og til Kulturavdelingen i Sandefjord kommune som har satset på formidling om miljø gjennom kunstfoto som berører og aktiviteter som skaper endring. Se hele artikkelen her

"Hvis biene forsvinner..." er en vandreutstilling fra Kunst i Skolen som setter fokus på et aktuelt og alvorlig tema. I en stor del av verden er det kraftig nedgang i antall insekter som bestøver planter. Disse insektene er helt nødvendige for at de fleste av våre nytteplanter skal kunne gi oss frukt, bær og grønnsaker.

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page