Utstillingen "Fabel" i Sunde bhg.jpg

Fra arbeid med vandreutstillingen "Fabel" i Sunde barnehage