top of page
koffert strek.jpg

Strek

Tegninger fra 1800-tallet til i dag
 

Vandreutstilling nr. 117

Innhold: 8 tegninger av forskjellige kunstnere og veiledningshefte 

Målgruppe: 4. trinn og oppover
Relevante fag: Kunst og håndverk

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 19 kg
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Bildene i utstillingen 

Om utstillingen

 

De fleste kunstnere har brukt eller bruker tegning i sin arbeidsprosess, som hjelpemiddel på skissestadiet eller som en selvstendig uttrykksform. Tegningen kan uttrykke en idé, være en rask skisse fra omgivelsene, en bevegelsesstudie eller studie av en detalj.

 

Tegning er også en selvstendig uttrykksform på lik linje med maleri, grafikk eller foto. Utstillingen ”Strek” representerer bredde og mangfold både når det gjelder uttrykk og tid. Tegningene er utført med blyant, penn, tusj og kull, og både strek, valør, lavering og skravur benyttes som uttrykksmiddel. De fleste kunstnerne var aktive på midten av forrige århundre, men to av tegningene er fra vår nære samtid. Den eldste av kunstnerne, C. A. L. Mantzius arbeidet på 1800-tallet. Den yngste, Marit Helene Andersen er født i 1955.

Elevene bør bli kjent med billedkunsten gjennom sitt eget arbeid med tegning, maling og modellering, men også ved å få et innblikk i kunsthistorien. Elevene bør gis anledning til å møte kunstnernes verk og til å se deres arbeidsmåter. Et bevisst og allsidig arbeid med tegning på alle trinn opprettholder og trener den visuelle ferdigheten. Elevene kan observere, studere og forstå ved å tegne. De kan planlegge arbeid og forklare sine tanker med tegning og de kan illustrere det de leser og gi form til ideer.

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

 

Kunst og håndverk - kompetansemål

 

Etter 4. trinn:

  • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning

  • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur

Etter 7. trinn:

  • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv

Etter 10. trinn:

  • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser

  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy

  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

bottom of page