STREK
Vandreutstilling nr. 117
 

De fleste kunstnere har brukt eller bruker tegning i sin arbeidsprosess, som hjelpemiddel på skissestadiet eller som en selvstendig uttrykksform. Tegningen kan uttrykke en idé, være en rask skisse fra omgivelsene, en bevegelsesstudie eller studie av en detalj. Tegning er også en selvstendig uttrykksform på lik linje med maleri, grafikk eller foto. Utstillingen ”Strek” representerer bredde og mangfold både når det gjelder uttrykk og tid. Tegningene er utført med blyant, penn, tusj og kull, og både strek, valør, lavering og skravur benyttes som uttrykksmiddel. De fleste kunstnerne var aktive på midten av forrige århundre, men to av tegningene er fra vår nære samtid. Den eldste av kunstnerne, C. A. L. Mantzius arbeidet på 1800-tallet. Den yngste, Marit Helene Andersen er født i 1955.

Når elevene møter billedkunst i skolen bør det være som en kilde til erkjennelse og glede. De skal bli kjent med billedkunsten gjennom sitt eget arbeid med tegning, maling og modellering, men også ved å få et innblikk i vår kunsthistorie. Elevene bør gis anledning til å møte kunstnernes verk og å se deres arbeidsmåter. De nye fagplanene vektlegger et bevisst og allsidig arbeid med tegning på alle trinn for å opprettholde og trene den visuelle ferdigheten. Elevene kan observere, studere og forstå ved å tegne. De kan planlegge arbeid og forklare sine tanker med tegning. De kan illustrere det de leser og gi form til ideer med tegning.

 

Målgruppe: Fra mellomtrinnet og oppover

 

 
BILDER FRA UTSTILLINGEN
Motlys

Erling Enger Katt

Ingri Egeberg Ser utover

FAKTA

 

Innhold: Utstillingen inneholder 8 tegninger i ramme og en lærerveiledning

Størrelse: 54 x 43 cm (største bilde)

Emballasje: Koffert med mål 70x50x28 cm, vekt ca. 19 kg

Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Formidling: Utstillingen turnerer uten formidler

Pris: kr 800,- pr. mnd, inkl. forsikring.