top of page
koffert Kunstlab.jpg

KunstLab

Innhold: 5-7 kunstverk og veiledningshefte. Bildene varierer fra utstilling til utstilling 

Målgruppe: Det settes sammen forskjellige utstillinger, slik at konseptet vil passe for alle trinn
Relevante fag: Kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag, naturfag, språk, musikk

Emballasje: Koffert/kasse, varierer i størrelse
Utstillingslokale: Klasserom/ fellesrom

Eksempler på arbeid med utstillingen 

Om utstillingen

 

I dette utstillingskonseptet fra Kunst i Skolen får dere tilsendt 5-7 bilder i en koffert, hvilke bilder får dere først vite når dere åpner kofferten! Felles for bildene i utstillingen, er at de alle har et innhold som appellerer til fantasi og kreativitet. Elevene kan deles i grupper og selv velge hvordan de vil presentere bildet sitt - gjennom skulptur, tekstil, drama, film eller noe helt annet? Elevene kan også jobbe videre med et selvvalgt eller gitt kreativt prosjekt etter inspirasjon fra bildet. De kan velge bildets plassering på skolen, og henge opp egne arbeider, som tekster, tegninger, foto og collager, ved eller rundt bildet.

 

Se film om KunstLab og eksempler på arbeid med vandreutstillingen:

Skolen som KunstLab

 

Kunst i Skolen har også utviklet en utstillingsmetodikk, som lett kan overføres til arbeid med skolens egen kunstsamling. Metodikken legger stor vekt på en uhøytidelig og tverrfaglig tilnærming til kunsten. Elevene får også stor valgfrihet og kan følge egne assosiasjoner i sin kreative bearbeidelse av opplevelsen.

 

Veiledningshefte

Hva sier læreplanen LK 20?

 

KunstLab-metoden er i tråd med kjernelementer og kompetansemål for faget Kunst og håndverk og kan brukes tverrfaglig.

Kjernelementer

https://www.udir.no/lk20/khv01-02/om-faget/kjerneelementer

Kompetansemål

https://www.udir.no/lk20/khv01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv158

 

bottom of page