top of page

Prosjekter

Kunst i Skolen jobber for at barn og unge skal få møte kunst der de er! Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et samarbeid med din barnehage eller skole! 

 

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har vi gjennomført flere samarbeidsprosjekter de siste årene. 

 

I 2019-20 fikk vi støtte til vi 'Med naturen i sikte' - se kisdigital.no/med-naturen-i-sikte-fotokurs  for mer info og bilder.

I 2020 fikk vi også støtte til to skoleprosjekter med ordningen "Kunst på programmet", og gjennomførte "HOPE" med Blindern og "KunstLab med Høybråten". Begge prosjektene ble videreført i 2021.

 

GRAFIKKVERKSTED 2021

Kunst i Skolen samarbeider med elever og lærere på Blindern videregående skole, International Baccalaureate Middle Year Programme, og grafiker og kunstner Marianne Karlsen, om prosjektet «Grafikkverksted».

 

Høsten 2021 gjennomførte vi del 2 av prosjektet. Sammen ned Marianne fikk elevene utforske og lære om ulike trykketeknikker, bl a kollografi, tresnitt og linosnitt. Elevene skulle se sine egne visuelle uttrykk i sammenheng med litteratur de fordypte seg i, norsk og engelsk.

 

Resultatet ble en utstilling på Galleri Seilet i desember 21. Kunst i Skolen ledet prosjektet, som er støttet av Sparebankstiftelsens ordning «Kunst på programmet».

HOPE 2020

60 elever fra klassene MYP4 og MYP5 fra Blindern videregående skole deltok. Prosjektet bestod av forberedelser og workshop på skolen, trykking med grafikkpresse og utstilling på Galleri Seilet.

Utstillingen ble kuratert av elevene selv. Det var planlagt åpning og visning i galleriet i november, men på grunn av Korona-nedstengningen blir utstillingen nå i stedet vist på kisdigital.no

Prosjektet er et samarbeid med Visual Arts på Blindern videregående skole, grafiker Marianne Karlsen og Kunst i Skolen.

KunstLab med Høybråten 2020-22

Sammen med kunstner Victoria Duffee og 5. trinn fra Høybråten skole besøkte Kunst i Skolen Rommen skulpturpark og Haugenstua i Oslo, og utforsket den nære kunsten på skolens område.

 

Elevene lot seg inspirere og jobbet videre etter skulptur - og bilderunden med egne prosjekter. De kunne velge mellom leire, tegning og tekstil - og selv bestemme hva de ville lage.

 

Neste steg i prosessen var å ta bilde med nettbrett av skulpturen, tegningen eller det de lagde med tekstil. I siste del ble prismeformer av plexi, utformet av Victoria Duffee - satt oppå bildet - og det skapte magi...

 

Prosjektet fortsatte høsten 2021 med SKULPTURLAB og skal avsluttes med en utstilling i mai 2022.

OMTALE I LOKAL AVIS

https://groruddalen.no/kultur/elevene-er-kunstforskere-for-en-dag/19.27265 

bottom of page