top of page

OM DIGITALE RESSURSER

 

Kunst i Skolen produserer digitale bildepresentasjoner med utgangspunkt i læreplanens kompetansemål. De dekker viktige temaer i design, arkitektur og visuell kunst og vil være et verktøy for læreren i undervisningen. Det kan være vanskelig å finne kunstbilder med god kvalitet. Til presentasjonene kjøper Kunst i Skolen bilder fra de store museene og sørger også for at bilde­kreditering og rettigheter til bruk er ivaretatt.

Undervisningsmateriell fra Kunst i Skolen er utarbeidet av kunsthistorikere, pedagoger og kunstformidlere. Alle med lang erfaring i å formidle til barn og unge. Kunst i Skolen produserer nye- og oppdaterer bildepresentasjonene fortløpende.

 

HØSTEN 2019 ville alle bildepresentasjonene legges ut på vår nye digitale portal. Og det vil ikke lenger bli mulig å kjøpe hefter med cd. Som medlem vil man få full tilgang til alle presentasjonene; lærerveiledning og bildefil. På portalen vil det også være tilgjengelige digitale utstillinger.

MER INFORMASJON KOMMER!

 

 

 

ALLE BILDEPRESENTASJONENE:

EDVARD MUNCH

'Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så'.

I denne bildepresentasjon presenteres 21 av Munchs mest kjente bilder.Gjennom de utvalgte bildene vil elevene få et innblikk i ulike faser av Munchs kunstnerskap som igjen er nært knyttet til ulike faser av hans liv.

THEODOR KITTELSEN

Theodor Kittelsen - tegner, maler og eventyrfortellerI anledning Theodor Kittelsens 150-års jubileum har Kunst i Skolen laget en presentasjon av kunstneren og hans liv.Læremiddelpakken består av 2 digitale bildepresentasjoner (powerpoint), klare til bruk i klasserommet. Den ene inneholder 19 av Kittelsens kjente og mindre kjente malerier, akvareller og tegninger. I den andre presentasjonen tar vi deg med til Kittelsens eventyrhjem, Lauvlia.

CHRISTIAN KROHG

Maler av tidens bilde

Christian Krohg (1852-1925) er en viktig skikkelse i norsk kunsthistorie. Presentasjonen består av en CD med Powerpointpresentasjon av Krohgs malerier. Elevene får oppleve gode avfotograferinger av kjente malerier som Albertine i politilegens venteværelse, Kampen for tilværelsen og motivene av familien Gaihede på Skagen.

NASJONALROMANTIKKEN

Bli kjent med nasjonalromantikken!

Nasjonalromantikken i malerkunsten forbinder vi gjerne med dype fjorder, brusende fosser, bondestuer, bunader og folkeliv. På leting etter det typisk norske, skildret kunstnerne den storslåtte naturen og det vi kunne være stolte av.

MENNESKESKILDRINGER I KUNSTEN

Menneskeskildringer i kunsten viser eksempler på hvordan mennesket er blitt framstilt i forskjellige tidsperioder og i forskjellige kulturer.  De utvalgte bildene spenner fra enkle fruktbarhetssymboler til hvordan moderne kunstnere har kommentert sosiale problemer og lagt vekt på personlige framstillinger.

BLI KJENT MED SKULPTUR

Bli kjent med skulptur er en digital presentasjon som fokuserer på skulpturen som kunstnerisk uttrykksform. Med utgangspunkt i noen utvalgte verk får vi en introduksjon til den vestlige billedhuggerkunstens historie, og lærer samtidig hvordan vi kan bli kjent med skulpturen.

NATUR I KUNSTEN

Mennesker har uttrykt seg gjennom å tegne og male i tusenvis av år. Allerede de første forsøkene på å avbilde noe, handlet om det som er nært oss – naturen. Bilder av mennesker som jakter på dyr, ble tegnet for over 30 000 år siden, på veggene i Chauvet grotten i Sør Frankrike.

KUNST DER DU ER

Offentlige steder smykkes med kunst på ulike måter. Kunsten skaper identitet og tilhørighet til et rom eller et sted, men kunsten kan også vekke debatt. Hvem bestemmer i det offentlige rom? Kunst der du er inneholder et variert bildeutvalg, og i lærerveiledningen har hvert bilde spørsmål til samtale og diskusjon.

EN ARKITEKTONISK REISE

Kan vi bygge hva vi vil?

En arkitektonisk reise fra verdensrommet til soverommet er en digital formidlingspakke som tar for seg arkitekturbegrepet. Presentasjonen har form av en reise gjennom syv forskjellige typer rom, hovedfokus er på hvordan vi bruker disse rommene, og hvilke lover og regler som gjelder på de forskjellige stedene.

HVERDAGSDESIGN

NORSK DESIGN I DET 20. ÅRHUNDRE

 

I bildepresentasjonen 'Hverdagsdesign' presenteres norsk produktdesign gjennom forskjellige gjenstander som vi omgir oss med i det daglige. Bildene viser eksempler på produkter fra 1930-tallet og frem til i dag. I den forklarende teksten er det lagt vekt på produktenes form og funksjon.

VELKOMMEN TIL BORDS

NORSK DESIGN I DET 20. ÅRHUNDRE

 

Velkommen til bords! har hovedfokus på norsk design mellom 1950 og 1970. Perioden omtales ofte som ”Scandinavian Design”. ”Scandinavian Design” regnes som gullalderen i skandinavisk designhistorie. Presentasjonen tar for seg såkalt ”tabletop”, altså ting som hører hjemme på bordet. Presentasjonen 'Velkommen til bords' er et nyttig læremiddel til bruk i fag som norsk, historie, samfunnsfag og kunst & håndverk.

VÆR SÅ GOD SITT

NORSK DESIGN I DET 20. ÅRHUNDRE

 

"Vær så god, sitt" fokuserer på norsk møbeldesign fra 1900-tallet. Eksemplene viser i stor grad utvikling innen sittemøbler fra 1920-tallet og frem til i dag. Det er lagt vekt på møblenes form og funksjon, og satt det inn i en historisk kontekst som også sammenligner med øvrig europeisk møbeldesign og arkitektur. Bildepresentasjonen viser noen av de viktigste produktene innenfor norsk møbeldesign.

KUNST FRA KINA

En kunstnerisk reise i maleri og kunsthåndverk
I forbindelse med Mangfoldsåret 2008 lagde Kunst i Skolen og kunstner Juan Hu laget en bildepresentasjon av kinesisk maleri og kunsthåndverk. Målgruppen er elever i grunnskolen og i videregående skole, samt andre som er interessert i kinesisk kunst og kulturhistorie.

SAMTIDSKUNST

Kunst i Skolen har i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) utarbeidet et undervisningsopplegg om samtidskunst. Opplegget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store innstallasjoner og konseptuelle verk. Til hvert bilde følger det en kort informasjon om kunstneren og det aktuelle verket, sammen med forslag til spørsmål som kan danne utgangspunkt for samtale. Utvalgte verk har også forslag til praktiske oppgaver. 

Please reload

bottom of page