SKOLEN SOM KUNSTLABORATORIUM

 

 

Kunst i Skolen har utviklet en utstillingsmetodikk, KunstLab, som lett kan overføres til arbeid med skolens egen kunstsamling. Metodikken legger stor vekt på en uhøytidelig og tverrfaglig tilnærming til kunsten.  Elevene får også stor valgfrihet og kan følge egne assosiasjoner i sin kreative bearbeidelse av opplevelsen.  

 

 

RESSURSBASE - last ned gratis pdf:

 

Å starte et kunstlaboratorium

 

Oppgaveforslag til elevene

 

Tverrfaglige tilnærminger

 

Inspirasjon til elevene

 

 

SE FILM OM KUNSTLAB: Kunst i Skolen / Møt et bilde!

 

https://youtu.be/OGuEUYvDji0

 

Mer om vandreutstilling