top of page

Seilet seminar 26. august: Lærelyst - motivasjon til å lære og lære bort!

26. august kl 12-16 inviterer Kunst i Skolen, i samarbeid med organisasjonene på Seilet, et digitalt seminar med fokus på motivasjon og tverrfaglighet, og med fagsesjoner innenfor kunst- og håndverk, musikk, drama, dans og mediefag.


Seminaret begynner med et eksklusivt foredrag med Andria Zafirakou, kunst- og

håndverkslærer i London og vinner av Global teacher prize 2018.

Fagsesjon: Skolen og barnehagens estetiske miljø – ta i bruk den nære kunsten!


I denne fagsesjonen får du innspill og råd til hvordan du kan jobbe bevisst med skolen og barnehagens estetiske miljø, hvordan kunsten kan bidra til medvirkning og medskaping, og en helt konkret metode for hvordan ta i bruk den nære kunsten.


Innledning ved Arild Berg, professor i produktdesign på OsloMet – Storbyuniversitetet: "Samskaping av offentlig kunst med metoder fra designforskning: eksempler fra en skole, en kirke og et sykehus."


Keramiker Arild Berg viser deler av sitt kunstneriske doktorgradsprosjekt fra Aalto universitetet i Finland. Studien kom spesielt fram til ny kunnskap om medvirkning gjennom bruk av materialbasert kunst, og generelt har det blitt vist hvordan arbeid med kunst i offentlig rom kan gjennomføres tverrfaglig og i samspill med brukere i ulike institusjoner.Faglærer i kunst og håndverk Christine Tvedt Fenn og bibliotekar Hanne Whist Johansen på Høybråten skole i Oslo, vil snakke om sin erfaringer med KunstLab, en metode for hvordan du kan inkludere skolens kunst og kunstutsmykning i læringsarbeidet, og bruke den som inspirasjon for barna og elevenes skapende arbeid.


Du får også se et eksempel på hvordan elevarbeider presenteres på Fagerborg skole i Oslo, og hvordan de jobber med det estetiske miljøet for å fremme kunst og læring.


Fagsesjonen tar utgangspunkt i Kunst i Skolens ressurshefte “Ta i bruk den nære kunsten”, utarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.


For mer informasjon om program og påmelding Programmet: https://www.seilet.org/arrangementskalender/2021/laerelyst


Opptak av hele seminaret, inkludert alle fagsesjonene, blir gjort tilgjengelig for deltagerne i etterkant.

Comments


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page