FORUM FOR SKOLELEDERE

Bli med på forum om de praktiske og estetiske fagene 11. mai og 1. juni på Seilet - huset for kunst og kultur i skolen!Utdanningsetaten i Oslo kommune vil styrke de praktiske og estetiske fagene og kompetansen på skolene. På oppdrag fra UDA inviterer vi derfor skoleledere i Osloskolen til to dager med vekt på informasjon, refleksjon og erfaringsutveksling rundt fagenes egenverdi og rolle på skolen, i tråd med læreplanen LK20s fokus på det praktiske, skapende og kreative.


Forumet arrangeres av Samarbeidsforum for estetiske fag som er: Musikk i Skolen, Kunst og design i skolen og Kunst i Skolen, i samarbeid med Mat og helse i skolen og Norges idrettshøgskole, seksjon for videre- og etterutdanning.


Les mer og meld deg på her: https://www.sef.no/forum

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive