top of page

Forum for skoleledere om de praktiske og estetiske fageneMandag 23. januar deltok nærmere 40 skoleledere fra Oslo og Viken på et heldagsseminar på Seilet - huset for kunst og kultur i Oslo. Samlingen var den første av to, og ble arrangert av organisasjonene i Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) og Norges Idrettshøgskole, på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo.


Målet for samlingene er å legge til rette for erfaringsdeling og diskusjon om hvordan skolen kan legge til rette for en skolehverdag med de praktiske og estetiske fagene i sentrum.


Dagen startet med fire lærere som snakket om sitt fags særegenheter og potensiale. Silje Karlsen, musikklærer ved Engebråten skole presenterte musikkfaget. Hun snakket blant annet om at musikkfaget åpner dører for sterk sosial samhandling, mestringsfølelse og kontakt med egen kropp.


Hege Danielsen underviser i kroppsøving ved Bakås skole. Hun snakket om at kroppsøving er et læringsfag, og at kroppsøving ikke er et organisert idrettsfag, der elevene skal bli flinkere i idrett, men heller lære seg å bruke kroppen fleksibelt og gjennom ulike aktiviteter. Mål for faget er blant annet at elevene lærer seg samarbeid, respekt, betydningen av egen innsats, å etablere gode vaner og styrking av fysisk og mental helse.


Mari Møller Thorsen underviser i kunst og håndverk på Nordpolen skole. Hun har undervist elever i kunst og håndverk fra 1.-10. klasse. Mari fremhevet hvor viktig kunst -og håndverksfaget er for elevenes evne til å ta gode etiske valg i livene sine, for kulturforståelse og samtalene som oppstår når både elever og lærere sitter og jobber side om side med skapende arbeid.


Åshild Woldstad har i en årrekke undervist i faget Mat og helse, men er nå styremedlem i Mat og helse i skolen. Hun snakket blant annet om betydningen av at elevene faktisk kan “bli imponert over seg selv”, av å mestre noe de aldri gjort tidligere. Hun poengterte også betydningen av å gi nok tid til faget. “Matlaging - å lage en matrett, tar den tiden det tar. Det er derfor bedre å ha mat og helse 3 timer i strekk, og heller litt mer sjelden, enn å stykke opp undervisningen”.


Øyvind Rundtom, rektor på Kjeller skole i Lillestrøm kommune, snakket om hvordan han som leder er opptatt av lærere med fagkompetanse, og hvordan etter- og videreutdanning gir mange gode effekter for elevenes læring, og for skolens profesjonsfellesskap.


Neste samling er mandag 6. februar, og her vil fokuset være konkrete måter å organisere timeplan og undervisning på, og utvikling av profesjonsfellesskap gjennom blant annet fagnettverk. Denne dagen vil deltakerne få lunsj laget av elever i 4. klasse som har mat og helse på Skøyen skole - vi gleder oss!


Foto: SEF - Dang PhamComments


SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page