Bli med på Forum for praktiske og estetiske fag


Forum for praktiske og estetiske fag for skoleledere i Osloskolen og Viken er utsatt til januar/februar 2023 - mer info kommer!


Påmelding og program på sef.no/forum

Utdanningsetaten i Oslo kommune vil styrke de praktiske og estetiske fagene og kompetansen på skolene. På oppdrag fra UDA inviterer vi derfor skoleledere i Oslo og Viken til to dager med vekt på informasjon, refleksjon og erfaringsutveksling rundt fagenes egenverdi og rolle på skolen, i tråd med læreplanen LK20s fokus på det praktiske, skapende og kreative. Forumet arrangeres av Samarbeidsforum for estetiske fag som er organisasjonene Musikk i Skolen, Kunst og design i skolen og Kunst i Skolen, i samarbeid med Mat og helse i skolen og Norges idrettshøgskole, seksjon for videre- og etterutdanning.


Forumet finner sted på Seilet – huset for kunst og kultur i skolen på Grünerløkka. Velkommen!

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive