FORMbanken: Et bibliotek av følelser

Se fin artikkel i Formbanken.no om Kunst i Skolens vandreutstilling Følelsesbiblioteket!

https://www.formbanken.no/form-2/2020/3/28/et-bibliotek-av-flelser Utstillingen er ledig høsten 2020 - ta gjerne kontakt med oss for leie! Les også mer om utstillingen her

Janne Lepperød snakker med elevene om ulike følelser. Foto: Kristian Ulyses Anduar/Seilet.org

Janne Lepperød snakker med elevene om ulike følelser. Foto: Kristian Ulyses Anduar/Seilet.org

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive

KUNST I SKOLEN | Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate | 0551 Oslo | Tlf. 23 35 89 30 | kis@kunstiskolen.no

  • Wix Facebook page