top of page

FRI KUNST

Denne uka feirer vi kunstnerisk ytringsfrihet!

Sammen med et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner ønsker vi å sette fokus på og bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. Les mer om initiativet Fri kunst.

Fra 2.-8. mars 2020 er det en rekke arrangementer og ulike måter å sette fokus på dette feltet. Se her: https://www.frikunst.org/arrangementer

Kunst i Skolen jobber for å gi barn og unge opplevelser som bidrar til å utvikle kunstforståelse, kreativitet, kritisk sans og følsomhet for visuelle uttrykk. Å oppleve og snakke om kunst er viktig for barn og unges dannelse og deltagelse i samfunnet.

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page