top of page

Samarbeid med Færder Kulturverksted


Kontakt, tillit og trygghet som forutsetning for dialog. Foto: Tine Østby

Foto: Tine Østby

Kunst i Skolen har samarbeidet med Janne Lepperød på Færder Kulturverksted om utvikling og formidling av vandreutstillingen "Hvis biene forsvinner...". Høsten 2019 fortsatte vi samarbeidet med formidling av vandreutstillingen "Følelsesbiblioteket" , som en del av programmet til Den kulturelle skolesekken i Sandfjord kommune. Janne får svært gode tilbakemeldinger på sin formidlingsevne, og måten hun knytter kontakt med barn og unge på.

I 2020 ser vi frem til flere spennende prosjekter med Janne. Vi samarbeider om et lærerkurs i februar hvor utstillingen knyttes opp mot den nye læreplanen og det tverrfaglige temaet Livsmestring og folkehelse. Utstillingen er også søkt inn til Den kulturelle skolesekken neste skoleår. Vi planlegger også flere utstillinger på hennes kulturverksted på Tjøme.

Om Færder kulturverksted: https://ferderkulturverksted.no/2864-2/

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page