top of page

Debatt på SEILET live-streames i kveld!


Vi minner om debatt på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, i kveld onsdag 9. oktober kl. 18 - 20.

Her tar SEILET for seg regjeringens nye strategi for de praktiske og estetiske fagene "Skaperglede, engasjement og utforskertrang”.

I panelet sitter: Geir Salvesen, Instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge, Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, medlem av utdannings- og forskningskomiteen Grete Horntvedt, Oslo Høyre, Lennart Johansson, Kunst og design i skolen, Ulrika Bergroth-Plur, Musikk i skolen, Line Wælgaard, Kunst i skolen.

Debatten vil også bli live-streamet på SEILETS facebookside: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen

Arrangementet på FB ligger her: https://www.facebook.com/events/2546648265556984/

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page