top of page

"Jeg ante ikke at det fantes så mange forskjellige humler"

Disse flotte tegningene er laget av elever på 7. trinn ved Ådnamarka skole i Bergen kommune.

I arbeidet med vandreutstillingen jobbet elevene først med forkunnskap og diskuterte hva de visste om humler fra før, deretter studerte og samtalte de om hvert bilde og fant informasjon om humler i heftet, på plakaten og på nettet, Elevene ble delt i grupper med 13 elever om gangen. Elevene studerte nøye en spesiell humle og tegnet skisser med kullstift og kritt, deretter tegnet de så sin humle på gul, sekskantet kartong, også disse med kullstift og kritt som tilslutt ble sprayet med fixativ. På baksiden av sekskantene festet de kopier av humlen som de kopierte fra plakaten. Dermed var de dekorert på begge sider når de ble hengt på vinduene.

Mange elever fra ande klasser stoppet opp, leste, pratet og pekte. Setningen som ble gjentatt flest ganger i ukene de jobbet med prosjektet:"Hvis biene forsvinner..." var: Jeg ante ikke at det fantes så mange forskjellige humler!!

Trude Kallestad, lærer og prosjektansvarlig for vandreutstillingen på Ådnamarka skole skriver at det var:

"Stort engasjement og interesse for både tema, bildene og oppgavene."

Vi i Kunst i Skolen takker for flotte bilder, godt engasjement fra elever og lærere og for god tilbakemelding ! Vi gleder oss til videre samarbeid.

SØK PÅ EMNE
SISTE NYHETER
Archive
bottom of page